انواع پلوپز
گوشتکوب براون
محصولات دوو
اجاق گازهای سینجر
میانبر - چایساز وقهوه ساز
میانبر-جاروبرقی
میانبر-اتو پرسی
میانبر-اتو بخار

خانه وآشپزخانه

قابلیت تنظیم 120 درجه