تحویل اکسپرس

کتاب کی بدستمان می‌رسد؟

ارسال کتاب قالبا فردای روز ثبت سفارش انجام می‌پذیرد. با این حال در ایام مختلف سال ممکن است تا 2 روز کاری به طول انجامد. کاربران عزیز می‌توانند از طریق تلفن و ایمیل و پشتیبانی آنلاین سایت پیگیری سفارش خود را انجام دهند.

تحویل اکسپرس: این خدمت جدید صرفا برای عزیزان ساکن در مناطق 22 گانه تهران است و تحویل کتاب در همان روز ثبت سفارش انجام می‌شود.

نکته: تحویل اکسپرس برای سفارشاتی است که تا ساعت 7 عصر ثبت می‌گردد و بدیهی است که از هزینه ارسال بیشتری برخوردار است.