طرح تعویض دوربین دست دوم با دوربین نو

در طرح تعویض دوربین نو با دوربین دست دوم که از 96/12/15 شروع وتا 96/12/29 ادامه خواهد داشت دوربین دست دوم شما با توجه به مدل و وضعیت ظاهری قیمت گذاری شده و با دوربین آکبند تعویض میگردد. پرداخت مابه التفاوت قیمت بصورت نقد یا اقساط توسط مشتری امکانپذیر خواهد بود.لازم به ذکر است برای تعویض دوربین حضور فیزیکی در فروشگاه و همچنین ارائه فاکتور خرید دوربین دست دوم وهمراه داشتن اصل کارت ملی الزامی میباشد.دوربینهای فاقد فاکتور و جعبه قابل تعویض در این فروشگاه نیستند.